onsdag 30. mai 2012

Saging av 150 år gammel trestamme - oppdatert

Jeg klarte til slutt ikke å dy meg. Det var på tide å sage en bit av trestammen som hadde ligget i fjæra ei stund. Med god hjelp fra Tone brukte vi tre timer på den 150 år gamle trestammen. Det var alderen vi telte oss fram til etter å ha sagd av en bit. Der vi sagde var den 62 cm i diameter. Planen er å ha trestubben til å hugge ved på. Utfordringen nå blir å få den fraktet til andre siden av fjorden og opp på land. Det blir muligens gjort et forsøk på å taue den med ally-kanoen, og det kan jo bli interessant da den veier godt over 100 kg!

Er det noen som vet hvilken tresort dette er?

Ny sag ble kjøpt inn for formålet.

Trestammen måtte sages rundt et par ganger.

Sager så sponet spruter!

Igjennom!

Det endelige resultatet.

Del to - frakting av trestubben med kano

Trestubben ble hentet samme kvelden med ally kano. Et tau ble knytt rundt den før den ble rullet ned til sjøen. Den måtte et godt stykke uti før den fløt. Så var det bare å komme seg i kanoen og padle. Det var såvidt det gikk framover med trestubben på slep, men det gikk. Nå står den utenfor inngangsdøren i påvente av hva man skal gjøre med den.

Tauet festet.

Fått rullet den ut i sjøen.

I gang med padlingen med trestubben på slep.

Fremme på andre siden av fjorden.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar